Materia umysłu

Mapy układu nerwowe­go, powstające w okresie rozwoju, gdy jedne komórki ner­wowe wysyłają włókna do innych komórek, także są struk­turami topobiologicznymi, których kształt zależy od cząste­czek morforegulacyjnych. Co więcej, mapy te często zależą od selektywnego obumierania komórek, rywalizujących w trakcie ich tworzenia. Potrzebują też specjalnych procesów sygnaliza­cyjnych pozwalających zlokalizować odgałęzienia aktywnej sąsiadującej komórki nerwowej, aby w mapie docelowej ko­mórki mogły być znowu sąsiadami. Badania pokazują, że jeśli chemiczna lub biologiczna aktywność owych komórek zosta­nie zablokowana, ich włókna nie stworzą uporządkowanej mapy w innym rejonie .Wyobraźmy sobie teraz to epigenetyczne przedstawienie, w którym warstwy komórek nerwowych w powstającym móz­gu łączą się ze sobą. Sąsiadujące komórki wysyłają sygnały, wymieniając cząsteczki CAM i CJM. Następnie tworzą ogrom­ną liczbę włókien, czasem skupionych w wiązki. Gdy włókna dotrą do innych okolic i warstw, stymulują komórki docelowe.