Okres niemowlęcy

Cechy charakterystyczne:
• dynamicznie przebiegający proces rozrostu (wzrost długości i wagi ciała)
• rozwój psychoruchowy (ruchy, czynności statyczne, początek rozwoju mowy)
• pierwsze ząbkowanie (początek uzębienia mlecznego)

Rytm rozrostu w pierwszym roku życia jest przyspieszony, przyrosty długości i wagi ciała są tymi szybsze, im młodsze jest dziecko.
Wynoszą one przeciętnie dla wagi ciała:
w 1 miesiącu życia 500 — 600 g
w 2 miesiącu życia 800 — 900 g
w 3 miesiącu 700 g
w 4 i 5 miesiącu życia 600 g
od 6 do 12 miesiąca życia 500 g

Dzienny przyrost wagi ciała wynosi w i kwar­tale życia niemowlęcia ± 25 g, w drugim ± 20 g, w trzecim ± 15 g, w czwartym ± 10 g. Wagę ciała należną dla niemowlęcia w da­nym miesiącu życia obliczyć można orienta­cyjnie ze wzoru:
X = U + (n x 600) + (n — 5 x 500)
X — waga ciała należna (w gramach)
U — waga ciała po urodzeniu (w gramach)
n = liczba miesięcy życia od 1 do 5 miesią­ca (np. 1, 2, 3, 4, 5) n — 5 = liczba miesięcy powyżej 5 miesią­ca (np. 6,7, 8, 9, 10, 11, 12) – 5
600 = średni miesięczny przyrost wagi ciała do 5 miesiąca życia (w gramach)
500 = średni miesięczny przyrost wagi ciała od 6 do 12 miesiąca życia (w gramach).

Przykład 1. Niemowlę urodzone z wagą ciała 3500 g powinno osiągnąć w wieku 8 miesię­cy wagę ciała = 8000 g, według wzoru;
3500 g + (5 x 600, tj. 3000 g) + (8 — 5, czyli 3x 500, tj. 1500 g) = 8000 g
Przykład 2. Niemowlę urodzone z wagą ciała 3500 g powinno osiągnąć w wieku 4 miesię­cy 5900 g wagi ciała zgodnie ze wzorem:
3500 g + (4 x 600, tj. 2400 g) = 5900 g

Przyrost długości ciała w 1 roku życia wynosi ± 25 cm, tj. 50% długości przy urodzeniu. Największy przyrost (ok. 16 cm) notuje się w pierwszych 6 miesiącach (noworodek 50 cm, a niemowlę półroczne 66 cm). Zarówno wa­ga, jak i długość ciała niemowląt wykazują w każdym miesiącu życia rozpiętość wartości. Dla przykładu niemowlę płci męskiej w wieku 12 miesięcy waży średnio 10,66 kg (granice od 9,58 do 11,76 kg), płci żeńskiej średnio 9,92 kg (granice od 8,84 do 10,98 kg).

Dłu­gość ciała chłopców średnio 77,2 cm (74,2— 80,2 cm), dziewczynek średnio 75,5 cm (73,0-78,1 cm).