Terapia żywieniowa

Wpływ diety i czynników środowiskowych na rozwój choroby nowo­tworowej najlepiej widać na przykładzie przybyłych do Stanów Zjedno­czonych imigrantów z różnych krajów świata, u których prawdopodo­bieństwo zachorowania na nowotwór staje się takie samo jak w populacji Amerykanów. Na przykład prawdopodobieństwo choroby nowotworowej u przybyszów z Japonii, gdzie częstotliwość występowania raka żołądka jest większa, a raka piersi znacznie mniejsza niż w Stanach Zjednoczo­nych, staje się takie samo jak w Ameryce w przeciągu zaledwie kilku pokoleń.

W ostatnich latach przeprowadzono wiele badań produktów żywno­ściowych pod kątem walki z rakiem i wzmocnienia układu immunolo­gicznego. Badano w szczególności zdolność produktów żywnościowych do eliminowania wolnych rodników oraz zdolność do usuwania substan­cji rakotwórczych z organizmu. Ogólnie mówiąc, dla utrzymania dobrego stanu zdrowia oraz zmniejszenia ryzyka powstania nowotworu zalecana jest dieta o niskiej zawartości tłuszczu, soli i cukru rafinowanego, bo­gata w świeże owoce obfitujące w błonnik oraz warzywa i nie oczy­szczone ziarna.

Kiedyś uważano, że ryzyko powstania raka piersi zwiększa dieta wysokotłuszczowa, obecnie jednak panuje przekonanie, że czynnikami ryzyka jest: spożywanie nadmiernej ilości kalorii oraz otyłość. Ciężar ciała przekraczający o 40 procent zalecaną wagę dodatkowo zwiększa niebezpieczeństwo rozwoju raka piersi, jajników i macicy. A więc istnieje jeszcze jeden powód, dla którego należy uzupełnić dietę błonnikiem i ograniczyć tłuszcze.